• Diện tích đất: 241,9 m²
  • Giá: 320 triệu đồng
  • Đất nằm ở khu vực ấp Chợ Mới, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.