• Diện tích: 24 x 80
  • Có mặt tiền – kèm nở hậu
  • Giá: 2 tỉ/công